DOPRAVA ZADARMO od 50 EUR - 100% PRÉMIOVÉ Čaje

Doprava a platba


Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné a dodacie podmienky:

a.   Slovenská pošta - dodanie tovaru na poštu -  platba vopred bankovým prevodom  (3,40 Eur)

 b.   Slovenská pošta - dodanie tovaru na poštu  - platba na dobierku  (4,50 Eur)

c.   Slovenská pošta - dodanie tovaru na adresu zákazníka - platba na dobierku  (5,70 Eur)

d.   Slovenská pošta - dodanie tovaru na adresu zákazníka - platba vopred bankovým prevodom  (4,60 Eur)

e.  Slovenská pošta - doručenie kdekoľvek na svete - platba za doručenie tovaru bude konzultovaná vopred so zákazníkom, podľa aktuálneho cenníka zásielkovej služby SP

V prípade nábytku a drevených panelov na stenu, je platba za dodanie tovaru dohodnutá individuálne mailom, alebo telefonicky.


Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho.

Dobierka - V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru kupujúcim.

V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy (resp. vytvorenia a potrvdenia objednávky). Záväzok kupujúceho (uhradiť kúpnu cenu) je splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet predávajúceho.  

  • Kupujúci uhradí tovar vopred na účet Slovenskej sporiteľne  IBAN:SK89 0900 0000 0050 7460 1610   Variabilný symbol je číslo objednávky. Pri registrovanom zákazníkovi, špecifický symbol je číslo zákazníka.
  • Pri nákupe nad 50,00 Eur je doprava v SR zdarma.
  • Predávajúci vystaví kupujúcemu doklad a priloží ho k tovaru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty (IČ DPH: SK2024135971). Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Tovar sa odosiela spravidla do 3 pracovných dní po prijatí objednávky , resp. po prijatí platby na účet.

Kupujúci sa zaväzuje, že pri prevzatí dodávky prekontroluje spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie balíka) podľa priloženého dodacieho listu/faktúry. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo vykazuje známky poškodenia, a tým svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu  info@sevensenses.sk,, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať  e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar nebol porušený. Predávajúci nemôže niesť zodpovednosť za škody vzniknuté počas prepravy.
Ak kupujúci tovar pri dodaní neprevezme a tovar bude prepravcom vrátený späť predávajúcemu, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu vynaložených nákladov vo výške 10Eur. V prípade, že je dôvod neprevzatia na strane kupujúceho a tovar je nutný doručovať opakovane, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.

Vyhradzujeme si právo odmietnutia dodania tovaru prostredníctvom dobierky (nadrozmerný náklad, vylúčenie tovaru z ponuky internetových objednávok, iné dôvody) o čom budete upovedomený telefonicky prípadne e-mailom s ponukou prípadného ďalšieho postupu.